Lhr-slot-tildeling h1>

Fre 16 okt 2015 18:29.

1. BA: 4.834 slots.

Av de 81 operatorene har nesten en kvart (19) blitt tildelt et annet antall spor som ved starten av den kommende vintersesongen enn de hadde i begynnelsen av den siste vintersesongen. De er, med antall LHR-spor som i begynnelsen av vinteren og som i begynnelsen av den kommende vinteren med okningen eller nedgangen:

Kun salget av et daglig slottepar fra SK til TK har etter min kunnskap blitt offentliggjort i detalj, selv om de solgte et andre daglig slotsepar til et annet navngitt flyselskap. Fra ovenstaende kan kjoperen v re AI, BA eller IB.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Fre 16 okt 2015 18:58.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Fre 16 okt 2015 19:43.

Fikk ikke Etihad de andre SAS-sporene.

Det ser ikke ut som det.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Fre 16 okt 2015 20:26.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 12:07.

Jeg noterer okningen i slots for bade AA og IB, har BA leid ut noen av de returnerte rettssorterne?

Jeg mistenker at halvparten av IB nye slots kom fra VY som flyttet et fly til LGW. Kanskje den andre halvdelen var Little Red slots. Men siden sommersesongen ble legemidler som nylig ble tilbudt under de opprinnelige vilkarene, bruk av disse rettslottene av bade BA og kanskje IB, muligvis midlertidig dersom en annen operator kommer inn i rammen.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 kl 09:22.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 16:53.

Ved a stemme i parlamentet pa den tredje Runway som kommer til syne, forventer jeg at skottene vil gi sin stemme til fulle hvis den nasjonen far en rettferdig sprekk ved LHR-spaltetildelingen (som bare er riktig og riktig). Ditto Wales, Nord-Irland og England (South West og Open North). LHR bor brukes til en fordel for hele Storbritannia, ikke bare for bortskjemt londonere.

Mens jeg ekko dine folelser ved a bruke LHR som en ressurs for hele Storbritannia, sporsmaler jeg hvor mange flere innenlandske ruter som er levedyktige uten noen form for tilskudd. SNP soker a utnytte sin posisjon for politisk gevinst, men etter EDI, GLA og ABZ er det egentlig bare INV som har U2 til LGW og LTN allerede. Sa jeg kan ikke se LHR – INV nar som helst snart, basert pa overforinger pluss O & D i ferdig med U2.

Nar det gjelder tildeling av slots, har LHR forpliktet seg til a senke avgifter for nye innenriksruter, sa jeg er sikker pa at de jobber hardt bak kulissene. I dette henseende kommer to ruter til a tenke pa: –

1) NQY har sikret et firearig statsstotte til BE a operere aret rundt til LGW. Hva et kupp som ville v re hvis LHR overtalte BA til a leie ut noen av sine spor til BE for a bytte NQY-fly til LHR!

2) Igjen ser vi pa BAs store antall spor; Jeg tenker her de returnerte Little Red legacy slots pluss overlappende DUB flyreiser. Hvis LBA jobber for dem, kan LPL v re verdt a vurdere?

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 17:12.

Er dette AA-spor pa grunn av fusjonen eller ekstra pa toppen av fusjonen?

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 18:55.

Newquay og Inverness var blant de jeg tenkte pa, selv Plymouth, med mindre det na er et boligomrade.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 19:33.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 20:15.

Forst av alt, hvem er Airport Coordination, Ltd, og er de enten datterselskap til BAA eller under kontrakt for a gi ledelsen? For det andre, hva er a forhindre at eieren av LHR utsteder sa mange spor som de tror de kan lonnsomt selge, leie eller gi bort;

ACL er et selskap eid av 8 flyselskaper som koordinerer spor pa de fleste om ikke alle britiske flyplasser.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 20:44.

Er dette AA-spor pa grunn av fusjonen eller ekstra pa toppen av fusjonen?

Som vist i tabellen i min apningstrad AA er opp 26 ukentlige spor, USA ned 14. Sa det ser ut som halvparten pa grunn av fusjonen, halvparten pa fusjonen.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 20:45.

ACL er et selskap eid av 8 flyselskaper som koordinerer spor pa de fleste om ikke alle britiske flyplasser.

Ikke helt sant – Den nav rende grensen kan fortsatt okes innenfor eksisterende sikkerhetsgrenser for bane med fa%

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 20:50.

AA har alltid hatt dette sporet, men i de siste par arene ble BA-metall brukt til denne JFK-rotasjonen, da AA var kort pa 777 utstyr pa grunn av de tilsynelatende oppgraderingene av flyet.

Ogsa, IIRC 141/142 var 6 x ukentlig og kjorte ikke lordag kveld ex LHR, og sondag morgen ex JFK.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 21:29.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Lor 17 okt 2015 21:58.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Son 18. oktober 2015 kl 09:24.

Takk RUTANKRD. Mine kommentarer ble gjort uten syn pa deg (de krysset i eteren) og var ikke ment a v re konfronterende. Kan jeg forsoke a gjore mine kommentarer innebygd nedenfor pa poengene dine na i kursiv?

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Son 18. oktober 2015 10:06.

4. Slots er ikke eid av flyselskaper, men handles for penger mellom de som bruker samme med de som onsker bruk av samme. Hvis et flyselskap ikke bruker et spor til 80%, kan det brukes av CAA (tror jeg?).

‘S16-slotsprosessprosesser pa tvers av Case M.6447 IAG / BMI og Case 39.596 Oneworld skyldes a starte uken fra 20. juli. Nedenfor beskrives prosessen for flyselskaper som er interessert i spor som er tilgjengelige for de spesifikke ruter som er beskrevet i dokumentene. ‘

Selvfolgelig refererer ovennevnte til slots returnert av Little Red etter at den opphorte a bruke rettsspor mellom LHR og ABZ og EDI og de ubrukte rettslottene over Nord-Atlanteren.

«Storbritannia er palagt i henhold til artikkel 14.5 i EF-forordning 95/93 (med senere endringer) a innfore en ordning med sanksjoner for a kontrollere luftfartsselskaper som gjentatte ganger og forsettlig misbruker lufthavnsspalter pa Storbritannias fem koordinerte flyplasser (for tiden Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester og London City). ‘

Misbruk av slots gir vanligvis en bot. Den siste slike boter ble palagt 2. september i fjor. Her er apningen av rapporten om dette fra ACL-nettsiden:

«Thomson Airways har blitt botelagt for gjentatte ganger og forsettlig opererer en serie fly betydelig utenfor sporet fra den tildelte spilleautomat, pa Gatwick flyplass.

Den forrige sanksjonen var mot U2. Det var for en nesten identisk lovbrudd ogsa pa LGW. Den ble brukt 14. juli.

‘slottrade.aero er en tjeneste som tilbys av Airport Coordination Limited (ACL) for a hjelpe flyselskaper som onsker a kjope, selge, leie og bytte knappe flyplassplasseringer.

Sa a bruke slottrade-websiden er mest sannsynlig maten SK og TK kom sammen tidlig i ar for TKs kjop av det daglige slitseparet som tidligere ble brukt av SK for en GOT-LHR-GOT-rotasjon.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Sondag 18 oktober, 2015 12:14.

For det andre, hva er a forhindre at eieren av LHR utsteder sa mange spor som de tror de kan lonnsomt selge, leie eller gi bort; Tross alt er eierne av LHR et privat selskap, sa det ville v re fa statlige begrensninger (og enda f rre om et privat selskap eier og driver luftrommet inn i og ut av LHR). Jeg kan forsta at USA har spor kontroller; dets flyplasser er stort sett offentlige og underlagt begrensningene i deres jurisdiksjoner og FAA. Jeg trodde ikke at Europa, i stor grad avregulert, hadde noen kontroller.

Det er vanlig a snakke om et flyselskap som eier et LHR-spor eller sporingspar. Men ingen LHR-spor er eid av noen.

Som jeg forstar det, langt tilbake pa den uformelle starten pa spilleautomaten (for EC 95/93), var alle slots effektivt grandfathered. Som jeg forstar det na, blir eventuelle spor som blir tilgjengelige (tatt fra standardflyselskaper eller nyopprettede slots tillatt av National Air Traffic Control – NATS) omfordelt. Halvparten gar til nye flyselskapsdeltakere, halvt distribuert til eksisterende brukere i forhold til deres eksisterende spor. Jeg er ikke sikker pa at «grandfathering» gjelder omfordeling?

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Sondag 18 oktober 2015 13:51.

Forst av alt, hvem er Airport Coordination, Ltd, og er de enten datterselskap til BAA eller under kontrakt for a gi ledelsen? For det andre, hva er a forhindre at eieren av LHR utsteder sa mange spor som de tror de kan lonnsomt selge, leie eller gi bort; Tross alt er eierne av LHR et privat selskap, sa det ville v re fa statlige begrensninger (og enda f rre om et privat selskap eier og driver luftrommet inn i og ut av LHR). Jeg kan forsta at USA har spor kontroller; dets flyplasser er stort sett offentlige og underlagt begrensningene i deres jurisdiksjoner og FAA. Jeg trodde ikke at Europa, i stor grad avregulert, hadde noen kontroller.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Sondag 18 oktober, 2015 8:12 pm.

4. Slots er ikke eid av flyselskaper, men handles for penger mellom de som bruker samme med de som onsker bruk av samme. Hvis et flyselskap ikke bruker et spor til 80%, kan det brukes av CAA (tror jeg?).

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Mandag 19.10. 2015 11:14.

Ville jeg v re riktig a gjette at EC 95/93 kan v re den eneste lovlige autoriteten, noe som betyr at hvis ACL og dets flyselskaper handler urettferdig, faller det en klage til EU for handling som politimann og patalemyndighet, slik at en domstol kan hore saken?

Ja. Jeg er ganske sikker pa dette. EF er den overordnede kontrolleren av alle europeiske luftfartssporsmal, og EU / US Open Skies-avtalen er et godt eksempel. EF skal utstede et passende direktiv. Dette direktivet ma da innlemmes i lovene i EU-landene.

Jeg har ogsa bekymringer for ACLs interne arbeid. De virker skjult, tilsynelatende ingen minutter publisert. For eksempel erkl rte BA / IAG en interesse for det lille rode saken, og pensjonere seg fra rommet da dette ble diskutert? Er en representant for EU i rommet for a sikre at et kartel ikke fungerer?

ACL implementerer bare avtalen mellom EF og IAG om hensiktsmessig losning for a lose de konkurranseproblemer som oppstar ved kjop av BD. Sekvensen av hendelser til min forstaelse var som folger:

BA sokte om og ble tildelt 4.834 LHR ukentlige slots for Vintersesongen 2015-16. For hver av disse slotsene nominert den en bestemt fem minutters periode hvor den onsket a operere flyet.

Nar det gjelder sanksjoner, publiseres en rimelig fullstendig rapport om hver sanksjon som brukes pa ACLs nettsted. Her er for eksempel den detaljerte rapporten om de siste sanksjonene i Thomson Airways jeg tidligere nevnte:

Flyplasskoordinering Limited (ACL), som utnevnt koordinator for Gatwick flyplass har blant annet ansvaret for administrasjonen av misbruk av spilleautorisert kodeks 2007 (koden), implementert pa koordinert flyplasser i Storbritannia 1. januar 2007 i i samsvar med Airport Slot Allocation Regulations 2006 (Storbritannias forskrifter).

Alt som ser ut til a mangle i denne rapporten er flynummeret og den faktiske tidspunktet for de 23 lovbruddene i forhold til spaltidspunktet. Kanskje dette eller noen av det kan v re tilgjengelig hvis du ringte Lee Campbell pa nummeret!

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Mandag 19.10. 2015 11:25.

Takk VV701.

RE: LHR Winter 2015-16 Slot Allocation.

Mandag 19.10. 2015 11:57.

Du har gatt til stor trobbel pa dette, som jeg setter stor pris pa.

Alt jeg trenger a gjore na er a noye lese, merke, l re og fordoye det hele!

Hvem er online.

Popul re sok pa Airliners.net.

Milit re fly Alle typer fra krigere til helikoptre fra luftstyrker rundt om i verden.

Aircraft Cabins Passasjerhyteskudd som viser setearrangementer samt lastflyvninger.

Helikoptre Var store helikopterdel. Bade milit re og sivile versjoner.

Blimps / Airships Alt fra Goodyear blimp til Zeppelin.

Nattbilder Vakre skudd tatt mens solen ligger under horisonten.

Ulykker ulykke, hendelse og krasj relaterte bilder.

Luft til luftfotografier tatt av luftbarne fotografer av luftbarne fly.

Special Paint Schemes Aircraft malt i vakre og originale liveries.

Haler og Winglets Hale og Winglet n rbilder med vakre flyselskapslogoer.

Post Author: admin

You may also like

Roulette Strategy 6 Numbers.

Roulette Strategy 6 Numbers. roulettstrategi 6 tall. Gambling er en

BigBCasinos.

BigBCasinos. The Best Online Casino Directory. Historien om Roulette. Spinn

TranslationHei! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!