Slotsveisdefinisjon h1>

Sveiseinstitutt, Ptujska 19, SI-1000 Ljubljana.

For en effektiv undersokelse av sveisede ledd er det nodvendig med grundig kunnskap om ikke-destruktive testmetoder, men ogsa mangler som skal oppdages. I sveiselitteraturen er det imidlertid sv rt fa data om mangel pa fusjon, noe som er en av de alvorligste feilene. Det er heller ingen effektive testmetoder tilgjengelig for deteksjon.

Vare studier skulle gi sa mye data som mulig pa mangel av fusjon. Det ble undersokt hvilke sveiseprosesser mangel pa fusjon er hyppigst, hvilken posisjon i sveiset ledd er og hva dens fysiske egenskaper er. Det ble ogsa studert hva slags indikasjoner mangelen pa fusjon gir med forskjellige ikke-destruktive metoder.

Testen ble utfort med typiske sveisede ledd. Metallografisk og mekanisk testing ble ogsa brukt for a sammenligne med ikke-destruktiv testing. Ulike typer mangel pa fusjon ble klassifisert i karakteristiske grupper, dvs. typene inkludert tomrom og ikke-metalliske inneslutninger og typene ren mangel pa fusjon som ikke kan pavises ved ikke-destruktiv testing.

Nokkelord: sveising, NDT, sveisefeil, mangel pa fusjon.

1. Introduksjon.

Det er kjent fra sveisepraksis at mangel pa fusjonsfeil ofte forekommer i en sveiset ledd. Mange feil i sveiset struktur oppstar dermed pa grunn av uoppdaget mangel pa fusjon i sveisede ledd.

Mangel pa fusjon er en av de mest alvorlige sveisefeilene. Det gir hakk effekten. Det er imidlertid ingen effektive, ikke-destruktive metoder tilgjengelig for deteksjon.

Hvis mangel pa fusjonsfeil og sprekker blir sammenlignet, er det tydelig at mye mer oppmerksomhet blir gitt mot sprekker enn mangel pa fusjon, selv om mangel pa fusjon er like alvorlig en feil som en sprekk. I sveise litteraturen handteres mange papirer med sprekker, men sv rt fa med mangel pa fusjon. Kun noen eldre dokumenter fra International Institute of Welding ble funnet a rapportere om manglende fusjon [1-4]. Det ble derfor besluttet a studere mangel pa fusjon n rmere. Det var a finne ut hvor det forekommer hyppigst, under hvilke forhold det dannes og hvordan det kan oppdages.

2 Definisjon av mangel pa fusjon.

I sveiser, ufullstendig smeltete flekker, kalt mangel pa fusjon, vedvarer. En sveise kan mangle forening med foreldremetallet eller med en tidligere sveisestreng. En sammenhengerfeste, som i visse tilfeller kan v re ganske sterk. Det er mye som en loddetrad eller ledd dannet ved metallisering. Jo renere mangel pa fusjon er, jo vanskeligere er det a oppdage det.

Med hensyn til plasseringen av mangel pa fusjonsfeil i en sveis, utmerker man tre typer mangel pa fusjon [5]: mangel pa sideveggfusjon, mangel pa inter-run fusjon, mangel pa fusjon ved roten av sveisen.

Med hensyn til utseendet pa bruddflaten skiller man ut mangel pa fusjon pa grunn av umeltede oksydinneslutninger og mangel pa fusjon pa grunn av smelteoksydinneslutninger. Manglende fusjonsfeil pa grunn av umeltede oksydinneslutninger bestar av oksider og ikke-metalliske inneslutninger. Mangel pa fusjon, hvorav tre typer, dvs. IIW referanser 4011, 4012 og 4013, utmerker seg i en standard, bor ikke blandes opp med manglende penetrasjon, dvs. IIW referanse 402 [6]. Defekter som er plassert pa overflaten, oppdages effektivt ved en visuell inspeksjon. Manglende penetrasjon inne i sveisen kan imidlertid oppdages ved hjelp av rontgen- eller ultralydinspeksjonsmetoder.

Nar det gjelder muligheten for a oppdage, kan forskjellige typer mangel pa fusjon klassifiseres i to grupper, det vil si den der mangel pa fusjon inkluderer tomrom eller ikke-metalliske inneslutninger som kan pavises ved ikke-destruktiv metoder, og den i som mangel pa fusjon viser ingen diskontinuitet i materialet siden det er en strukturell defekt og dermed ikke kan detekteres ved ikke-destruktiv metoder.

3 Kjennetegn ved mangel pa fusjon.

Det ble funnet i metallografiske undersokelser at det i tre sveiser finnes tre typer mangel pa fusjon: ren mangel pa fusjon eller mangel pa fusjon pa grunn av smeltet oksidinneslutning, apen mangel pa fusjon, mangel pa fusjon bestaende av ikke-metalliske inneslutninger.

Den rene mangelen pa fusjon er en strukturell mangel. I dette tilfellet stikker det smeltede metallet til overgangsmetallet som ikke har smeltet nok under sveising. En skjot mellom fastfasen og v sken dannes. Det er som en loddetrad. Denne typen mangel pa fusjon kan ikke pavises ved ikke-destruktiv testmetoder, men med en mikroskopisk inspeksjon. En rett fusjonslinje indikerer at det kan v re mangel pa fusjon mellom foreldremetallet og sveisen. Den inter-run mangelen pa fusjon er enda mer skjult. Det kan bare oppdages ved en noyaktig mikroskopisk inspeksjon med 50 ganger forstorrelse. Et eksempel pa den rene mangelen pa fusjon er vist i figur 1.

Pa grunn av interne spenninger fremstilt under sveisestivning og avkjoling vil ansikter som stikker til hverandre skille seg. En tomrom som har en bredde pa bare noen hundre meter av en millimeterform. Dette gapet i sveisen er veldig muck som en sprekk. Det kan imidlertid oppdages ved ikke-destruktiv testmetode. En slik type mangel pa fusjon er vanskelig a skille fra en sprekk. Et eksempel pa den apne mangelen pa fusjon er vist i figur 2.

Hvor mangel pa fusjon er det ofte ogsa oksider og ikke-metalliske inneslutninger. Et slikt tilfelle er vist i figur 3. Hvis oksydlaget ikke smelter, er inneslutningen jevnt fordelt over hele overflaten av mangel pa fusjonsfeil. Hvis de smelter, blir imidlertid ikke-metalliske inneslutninger sf riske.

4 Plassering av mangel pa fusjonsfeil.

Mangelen pa fusjon er en plan mangel. Det kan oppsta pa kanten av foreldremetallet eller mellom lopene. Mangelen pa fusjon mellom foreldremetallet og sveisemetallet viser et flatt ansikt. Mangelen pa inter-run fusion viser imidlertid en uregelmessig form.

Mangelen pa fusjon er vanligvis a bli funnet pa sveisen inni. Det nar sjelden til de endelige lopene eller rotlopet. Plassering av typiske typer mangel pa fusjon er vist i figur 4.

5 Pavisning av mangel pa fusjon ved ikke-destruktiv testmetode.

Som allerede nevnt, er de ikke-destruktiva testmetodene som vanligvis brukes ved testing av sveisede ledd, ineffektive i pavisning av mangel pa fusjonsfeil. Ved rutinemessig testing oppdages mangelen pa fusjon vanligvis ikke. Nar mangelen pa fusjon er mistenkt i sveising, bor de anvendte testmetodene tilpasses hensiktsmessig. Det bor tas hensyn til alle indikasjoner, inkludert de som ikke overskrider deres godkjenningsniva.

Det bor tas hensyn til at mangel pa fusjon kan oppsta i gassskjermet lysbuesveising med en forbrukselektrode og gassveising. Det er en stor sjanse for utseendet av mangel pa fusjon i nedoverbakke sveising.

Det er sv rt nyttig a fa data pa sveisestrukturen og sveiseforholdene for sveising. Informasjon bor sokes om det er utfort mekaniske og metallografiske undersokelser av sveisete ledd som skal undersokes.

6 Ikke-destruktiv testmetoder for pavisning av mangel pa fusjon.

Den radiografiske undersokelsen gjor det mulig a pavise store, karakteristiske typer mangel pa fusjon der det er inneslutninger og hulrom av betydelig storrelse. Undersokelsen oppdager inklusjonene, men ikke mangelen pa fusjon i seg selv. Det bor tas hensyn til alle mangler som ligger pa fusjonslinjen og mellom individuelle lop. De radiografiske testmetodene er ikke egnet for pavisning av mangel pa fusjon.

For pavisning av mangel pa fusjon er ultralydundersokelsen den mest hensiktsmessige av alle tilgjengelige ikke-destruktiva testmetoder. Alle typer mangel pa fusjon, med unntak av ren mangel pa fusjon, kan oppdages. Vare undersokelser viste at betydelig store mangel pa fusjonsfeil gir svake ultralyd indikasjoner som i praksis anses som mindre akseptable feil. En vesentlig darlig refleksjon av ultralydbolger oppnas pa grunn av: den stakkede overflaten bestar av en rekke sma defekter som overgar til den rene mangel pa fusjon; mangelen pa fusjon plassert ved kantene av en V-sveise sammenfaller med refleksjonens vinkel av ultralydbolger.

Pa grunn av ovenstaende bor svake, repeterende indikasjoner ogsa vurderes ved inspeksjon av sveiser hvor mangelen pa fusjon er mistenkt. Ultralydbolgene skal dirigeres, om mulig, vinkelrett pa de stikkende ansikter. Det kan antas at mangelen pa fusjon kan forekomme ved kanten av foreldremetallet. I tilfelle nar tilgangen til ultralydbolger er mulig fra alle fire sider, benyttes den direkte bane som vist i figur 5a. Undersokelsen kan bare utfores fra omslaget. I dette tilfellet brukes den enkle studsteknikken til a undersoke sveisens ovre del (figur 5b).

De penetrerende testmetodene anvendes prim rt nar tetthet av sveisede ledd skal sikres, f.eks. i testing av tanker. De tillater deteksjon av mangel pa fusjon som nar overflaten.

Alle indikasjoner pa kanten av lopene indikerer en mulighet for mangel pa fusjon. Spesiell oppmerksomhet bor rettes mot filetsveis. Mangelen pa fusjonsfeil som finnes i en sveise kan apne nar den lastes og produserer lekkasje av en tank.

Mangelen pa fusjon er en typisk sveising feil. Ved a overvake sveiseprosessen kan en erfaren veileder finne dannelsen av mangel pa fusjon. Det bor tas hensyn til sveisepoolens posisjon som ikke ma ga foran buen og fylle sveisesporet. Det bor tas hensyn til om sveiseren smelter tilstrekkelig sammen. Mangelen pa fusjon kan med fordel oppdages ved den visuelle inspeksjonen under sveising. Den visuelle kontrollen etter sveising er ikke effektiv.

Post Author: admin

You may also like

Valley view casino 500 nasjoner

Valley view casino 500 nasjoner av Dr. Surujrattan Rambachan. Har

Kelly Osbourne.

Kelly Osbourne. laut.de-Biographie. Kelly Osbourne. «Mine tenner, bilen min, min

TranslationHei! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!