Valley view casino 500 nasjoner h1>

av Dr. Surujrattan Rambachan.

Har du selv lagt merke til en gruppe myrer pa jobben? Hvis du har det, sa er du sikkert enig med meg at vi kan l re ganske mye av deres oppforsel om ledelse, planlegging og fremfor alt samarbeid. Jeg sa en gang pa rundt et hundre eller flere maur med en sukkerbi. Sammenlign storrelsen pa sukkerbyen med en enkelt myrs storrelse. Myren ville i seg selv aldri kunne flytte sukkerbi. En gruppe maur ville sikkert flytte den til onsket destinasjon. Som jeg sa, var det sukkerbien som ble baret pa baksiden av maurene som hadde dannet en sirkel under bia. Deres suksess, realiseringen av deres mal var pa grunn av samarbeid. Samarbeid var veien til suksess i myrkets rike. Lasten kan ha virket tung, oppgaven skremmende, men energien og styrken til gruppen forte til suksess.

Samarbeid skjer ikke med onskelig tenkning. For at lagarbeid skal komme fram og for a lykkes skal lagene kreve ledere. Blant myrene ma det v re en leder som peker gruppen i riktig retning. Tenk pa det, det ma ha v rt planlegging. Fremfor alt kunne biet ikke ha blitt flyttet dersom hver av myrene ikke var forberedt pa a trekke vekten, gjorde det som matte gjores for oppgaven ble fullfort. Alt som vi prover a fortelle mennesker (oss) om samarbeid og samarbeid som forer til maloppnaelse, er demonstrert av en liten gruppe maur som flytter et stort sukkerbi. Igjen, bare for et oyeblikk, tenk pa storrelsen pa sukkerbien sammenlignet med en liten svart eller rod maur.

Ingenting kan oppnas i denne verden uten samarbeid, uselvisk og ubetinget deling av de beste ferdigheter og ressurser til fordel for samfunnet. Hvis dyret og insektverdenen kunne samarbeide instinktivt for a oppna, hvorfor kan ikke mennesker som tilsynelatende er av storre intelligens, ogsa gjore det? Svaret er i to ord, gradighet og egoisme. Menneskene er enna ikke klar over at de vil v re langt bedre a jobbe sammen enn a jobbe alene. Pa alle omrader av livet er menneskets konkurransedyktighet og trang til a v re bedre enn den andre, for a bli mer anerkjent, kombinert med a negere ideen om samarbeid som krever som grunnleggende verdier, egoisme og selvoppofrende atferd. Hvis noen gang har du muligheten til a se pa myrene som beveger et objekt, du vil ogsa se at nar en maur blir sliten, blir den erstattet av en annen.

For at lagene skal lykkes ma de ha en klar hensikt. Dette betyr a ha et klart oppdrag som en organisasjon. Mer enn dette ma lederen sorge for at gruppemedlemmene er tilpasset oppdraget. Eksemplet med Medtronics er l rerikt. Medtronics oppdrag er a hjelpe folk a lede fyldigere liv. «Vi gjenoppretter mennesker til livets fylde» er deres angitte formal. Formal driver lidenskap! Med et klart oppdrag som dette, har personer som blir med i Medtronics en klar forstaelse av hvorfor de er en del av selskapet. Ikke bare er oppdraget kjent for ansatte, men i tillegg til selskapets funn, er Bill George kjent for a mote alle nye medarbeidere for a diskutere oppdraget og ogsa verdiene som stotter oppdraget i den virkelige verden av virksomheten.

Et vellykket team deler ikke bare et felles avtalt oppdrag, men i tillegg utover konsekvent de verdier som oppdraget inneb rer. I Medtronics bestar disse verdiene av a gjenopprette folk til full helse, og betjene sine kunder med produkter og tjenester av hoyeste kvalitet, anerkjenne den personlige verdien til hverandre, skape en rimelig fortjeneste og opprettholde godt medborgerskap for selskapet. Uten utovelsen av verdiene som folger med oppdraget, kan laget ikke lykkes. Ledelse, en klar hensikt og utovelsen av verdiene som folger med oppdraget, er kritiske for lagsuksessen.

LEAVE YOUR COMMENT Avbryt svar.

Siste nytt.

Belittling opposisjonen leder.

Jeg er veldig forstyrret av maten som.

Stopp Blaming og begynn a gjore.

Nytt turisme Entity Records Loss.

Nyttarsmelding av SURUJRATTAN RAMBACHAN MP TABAQUITE.

Suruj: AG-erkl ring om Emailgate Disturbing.

NYHETSBREV.

Hold deg oppdatert.

Abonner pa e-postoppdateringer.

Copyright � Tabaquite valgkrets Alle rettigheter reservert.

Post Author: admin

You may also like

Kelly Osbourne.

Kelly Osbourne. laut.de-Biographie. Kelly Osbourne. «Mine tenner, bilen min, min

Roulette Strategy 6 Numbers.

Roulette Strategy 6 Numbers. roulettstrategi 6 tall. Gambling er en

TranslationHei! Vil du spille i det mest heldige kasinoet? Vi fant det for deg. Prøv her nå!